قوانین سایت اینستا اف ال

قوانین سایت اینستا اف ال

1. سایت هیچگونه مسئولیتی در قبال محتویات پیج یا کانال مشتریان نخواهد داشت.

2. مبلغ پرداخت شده توسط مشتری تا 72 ساعت پس از ثبت سفارش (در صورتی که سفارش استارت نخورده باشد و  مشکل از سرور سایت باشد) قابل بازگردانی می باشد.

3. اینستا اف ال یک تیم مستقل می باشد و به هیچ سایت ، گروه و خدمات دهنده دیگر متصل نمی باشد.

4. تمام زمان های گفته شده در انجام سفارشات به صورت تخمینی بوده و سفارشت بسته به حجم آن ها زمان انجام متغیری دارند.

5. تمامی اطلاعات وارد شده کاربران برای سفارشات اعم از (شماره موبایل ، لینک و . . .) در سایت محفوظ بوده و به هیچ عنوان به هیچ نماد یا سازمانی  ارسال نمیگردد.

6. در صورتی که هنگام انجام سفارش به هر دلیلی پیج یا کانال بسته یا خصوصی یا تغییر نام پیدا کند سفارش مربوطه لغو و امکان ادامه وجود نخواهد داشت.

7. در هنگام خرید اطلاعات صحیح وارد کنید  تا سفارش شما بدرستی انجام شود . درصورت وارد کردن اطلاعات غلط توسط شما و استارت سفارش قابل لغو نبوده و هیچ مسئولیتی متوجه ما نخواهد بود.

فهرست